Nhà May Mắn là một bàn đạp cho trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố, những người gặp khó khăn và người khuyết tật ở Việt Nam. Sự chung sống cùng nhau của những người khuyết tật, người lớn và trẻ em trong một đại gia đình là một đặc tính độc đáo của Nhà May Mắn. Chúng tôi cung cấp nhà ở, chăm sóc sức khỏegiáo dục và đào tạo nghề, và một nơi mà những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những người khuyết tật có thể học và làm việc. Đây cũng là nơi cung cấp cho họ những phương tiện để phục hồi chức năng và tái hoà nhập vào xã hội.

Nhà May Mắn hiện đang có một số dự án đang triển khai tại 3 địa điểm sau: Mái ấm Nhà May Mắn, Trung Tâm Chắp Cánh và Làng May Mắn.

Maison Chance Shelter

Nhà May Mắn năm 1993

Shelter Maison Chance

Nhà May Mắn hiện tại

Take Wing Center

Village Chance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *