Bí quyết giải toán GMAT | The Princeton Review

Bí quyết giải toán GMAT

10

Các câu hỏi phần giải toán trong GMAT chiếm gần nửa trong tổng số 37 câu hỏi của phần Lượng. Tức là khoảng 18 đến 19 câu hỏi giải toán. Tập trung ôn thi chiến lược và phân bổ thời gian hợp lý sẽ giúp bạn tăng điểm khá nhiều phần thi Lượng GMAT.
Giải toán kiểu GMAC
Ở các câu hỏi giải toán, bạn cần giải đề toán và chọn ra câu trả lời chính xác trong số 5 lựa chọn.Sau đây là những gì hội đồng GMAC mô tả về các câu hỏi giải toán.

Phần Lượng kiểm tra 3 nội dung chính:

  • Số học
  • Đại số
  • Hình học

Các định lý và khái niệm xuất hiện trong phần kiểm tra này hầu hết được dạy trong chương trình toán phổ thông. Đề toán được thiết kế để kiểm tra kỹ năng toán căn bản và khả năng hiểu các khái niệm sơ cấp trong 3 lĩnh vực toán trên. Hơn thế nữa, đề toán cũng kiểm tra khả năng lý luận định lượng, giải toán định lượng và diễn giải dữ liệu ở dạng bảng biểu. Nói cách khác, một số câu hỏi giải toán GMAT thực ra chỉ kiểm tra khả năng làm theo sách của bạn. Những câu hỏi giải toán khác, ví dụ những câu kiểm tra khả năng lý luận định lượng, sẽ kiểm tra khả năng lựa chọn nguyên lý nào để làm theo trước khi bước vào tính toán.

Đọc thêm: GMAT Sample Questions
Mẹo giải toán GMAT
1. Hiểu được GMAT muốn kiểm tra cái gì.
Một vài câu hỏi GMAT yêu cầu bạn sử dụng phần toán học nâng cao hơn mức cần thiết. Không có nghĩa là bạn không thể giải được những câu hỏi này. Chỉ là nếu bạn giải thì cần nhiều thời gian hơn lượng thời gian cho phép. Tuy nhiên, thường sẽ có một cách tiếp cận đơn giản hơn và nhanh hơn mà tiết kiệm thời gian hơn là đâm đầu vào giải toán. Nếu bạn ghi nhớ điều này, nhiều khi bạn có thể nhìn ra một cách tiếp cận dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt đúng cho những đề toán nhằm đánh giá khả năng lý luận định lượng của bạn.

2. Tập giải toán với những dạng số khác nhau.

GMAT không quan tâm lắm đến khả năng tính toán thô của bạn. Kết quả là những người ra đề thường dùng số cho những câu hỏi đơn giản. Nhưng bạn vẫn cần nghĩ đến những cách dễ nhất để tính toán. Ví dụ nếu bạn cần tính 75% của một con số, bạn sẽ nhân nó với 0.75 hay là 3/4? Nếu bạn đang giải toán GMAT, bạn nên chọn phân số bởi vì đề sẽ ra số chẵn ví dụ như tìm 75% của 400 thay vì 423.

Đọc thêm: GMAT Sentence Correction Tips

3. Tìm trợ giúp từ các lựa chọn.

Khi giải toán ở trường thì bạn không có câu trả lời cho sẵn để lựa chọn. Giáo viên quan tâm đến quá trình bạn giải toán hơn là câu trả lời bạn đạt được. GMAT thì chỉ quan tâm đến câu trả lời đúng. Bằng cách đưa ra các lựa chọn khả dĩ, GMAT thực ra đưa thêm trợ giúp cho bạn giải toán. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể thử lần lượt các câu trả lời cho đến khi tìm ra câu trả lời đúng. Trong những trường hợp khác, bạn có thể nhận ra rằng chỉ có 1 hoặc 2 câu trả lời là có nghĩa. Loại câu hỏi mẹo không cần đến tính toán mà chỉ cần chú ý đến các câu trả lời cho sẵn.

4. Nghiên cứu các câu trả lời sai.

Hãy nhớ rằng những người ra đề GMAT tìm tòi nhiều cách khác nhau để thí sinh mắc lỗi. Những người ra đề sử dụng những thông tin đó để nghĩ ra các lựa chọn sai. Trong thực tế, họ có thể tăng độ khó của một câu hỏi đơn giản bằng cách thêm vào các câu trả lời sai dựa trên những lỗi thường gặp của học sinh. Vì vậy hãy nghiên cứu những câu trả lời sai. Nếu bạn có thể hiểu được những lỗi nào dẫn đến những loại câu trả lời sai nào, bạn có thể sử dụng kiến thức đó để tránh những sai lầm này.