GMAT | The Princeton Review
4

Những điều cần biết về Hướng dẫn thi GMAT chính thức 2018

Cuốn sách Tổng quan hướng dẫn thi GMAT chính thức (The Official Guide for GMAT® Review) là một cuốn hướng dẫn tự học viết bởi hội […]

Đọc tiếp
6

Tính năng mới của GMAT: Chọn thứ tự các phần thi

Tin tốt cho các học viên MBA tương lai! GMAC vừa thông báo (announced) một tính năng mới trong kỳ thi GMAT: chọn thứ tự các […]

Đọc tiếp
8

4 Mẹo Sửa câu GMAT

Các câu hỏi Sửa câu GMAT chiếm khoảng 40% lượng câu hỏi Diễn đạt trong GMAT. Tức là sửa câu là loại câu hỏi phổ biến […]

Đọc tiếp
10

Bí quyết giải toán GMAT

Các câu hỏi phần giải toán trong GMAT chiếm gần nửa trong tổng số 37 câu hỏi của phần Lượng. Tức là khoảng 18 đến 19 […]

Đọc tiếp