Những điều cần biết về Hướng dẫn thi GMAT chính thức 2018 | The Princeton Review

Những điều cần biết về Hướng dẫn thi GMAT chính thức 2018

4

Cuốn sách Tổng quan hướng dẫn thi GMAT chính thức (The Official Guide for GMAT® Review) là một cuốn hướng dẫn tự học viết bởi hội đồng tuyển sinh GMAC (Graduate Management Admission Council), chính hội đồng này tạo ra kỳ thi GMAT. Phiên bản 2018 được phát hành ngày 19 tháng 6 năm 2017. Sau đây là những thông tin chính:
Hướng dẫn thi GMAT chính thức là gì?
Cuốn Tổng quan Hướng dẫn thi GMAT chính thức (The Official Guide for GMAT® Review) là một sự trợ giúp tự học cho các thí sinh GMAT. Đọc thêm ở information about the GMAT test .
Viết bởi GMAC, cuốn sách này bao gồm các câu hỏi luyện tập từ các đề thi GMAT cũ, một phần tóm tắt về nội dung toán và ngữ pháp, câu hỏi bài luận mẫu, và một bài thi thử. Cuốn hướng dẫn cho thi toán và diễn đạt,  The Official Guide for GMAT ®  Quantitative Review và The Official Guide for GMAT ® Verbal Review,  được bán riêng. Bạn có thể mua cả bộ.
Có gì mới ở phiên bản 2018?
GMAC nói rằng phiên bản 2018 (2018 edition)  có thêm 15% thông tin mới. Những câu hỏi mới được thêm vào từ các đề thi GMAT vừa qua. Phiên bản mới nhất bao gồm 220 câu hỏi mới:

  • 130 câu hỏi mới trong cuốn hướng dẫn, bao gồm:
    • 61 câu hỏi Lượng
    • 61 câu hỏi Diễn đạt
    • 8 câu hỏi lý luận tổng quát (có trên mạng)
  • 45 câu hỏi mới trong phần tóm tắt Diễn đạt
  • 45 câu hỏi mới trong phần tóm tắt Lượng