Quy chiếu điểm số SAT hiện tại/SAT mới | The Princeton Review

Quy chiếu điểm số SAT hiện tại/SAT mới

OLD-SAT-VS-NEW-SAT

Kỳ thi SAT mới do College Board thiết kế sẽ có thang điểm 1600 thay vì 2400 như hiện nay và nội dung bài thi sẽ tập trung vào các kỹ năng được học ở trường trung học phổ thông trên toàn nước Mỹ. Phần thi Đọc và Viết sẽ được tích hợp làm một, phần viết luận sẽ không bắt buộc với điểm tối đa là 800. Phần Toán vẫn có mức điểm tối đa là 800.

Vậy nếu bạn đã thi thử SAT hiện tại với thang điểm 2400 và chuẩn bị cho kỳ thi SAT mới với thang điểm 1600, mục tiêu điểm số của bạn sẽ thay đổi như thế nào? Mặc dù College Board chưa có công bố chính thức về các mức điểm cho SAT mới nhưng bạn có thể tham khảo Bảng quy chiếu dưới đây để đặt ra các mục tiêu điểm số phù hợp cho mình.

Bảng quy chiếu điểm số giữa bài thi SAT hiện tại và SAT mới

Điểm số cũ Quy đổi sang điểm số mới   Điểm số cũ Quy đổi sang điểm số mới   Điểm số cũ Quy đổi sang điểm số mới
2400 1600 1920 1280 1420 950
2380 1590 1900 1270 1400 930
2360 1570 1880 1250 1380 920
2340 1560 1860 1240 1360 910
2320 1550 1840 1230 1340 890
2300 1530 1820 1210 1320 880
2280 1520 1800 1200 1300 870
2260 1510 1780 1190 1280 850
2240 1490 1760 1170 1260 840
2220 1480 1740 1160 1240 830
2200 1470 1720 1150 1220 810
2180 1450 1700 1130 1200 800
2160 1440 1680 1120 1180 790
2140 1430 1660 1110 1160 770
2120 1410 1640 1090 1140 760
2100 1400 1620 1080 1120 750
2080 1390 1600 1070 1100 730
2060 1370 1580 1050 1080 720
2040 1360 1560 1040 1060 710
2020 1350 1540 1030 1040 690
2000 1330 1520 1010 1020 680
1980 1320 1500 1000 1000 670
1960 1310 1480 990 980 650
1940 1290 1460 970 960 640
1920 1280 1440 960 940 630