SAT | The Princeton Review
OLD-SAT-VS-NEW-SAT

Quy chiếu điểm số SAT hiện tại/SAT mới

Kỳ thi SAT mới do College Board thiết kế sẽ có thang điểm 1600 thay vì 2400 như hiện nay và nội dung bài thi sẽ […]

Đọc tiếp
Ultimate

Giới thiệu khóa học New SAT Ultimate

Hiện có Học trực tiếp với giáo viên trên lớp:  lớp học hoặc nhóm nhỏ Trực tuyến: lớp học hoặc nhóm nhỏ Giá trị chương trình New […]

Đọc tiếp
Untitled-1

5 LỜI KHUYÊN ĐỂ VIẾT TỐT BÀI LUẬN TRONG KÌ THI SAT

Đừng quá sợ hãi với phần thi viết trong kì thi SAT. Không chỉ có thời gian để chuẩn bị, phần viết còn có thể là […]

Đọc tiếp
SAT-MOI

SO SÁNH GIỮA SAT HIỆN TẠI VÀ SAT MỚI

SAT đang trải qua sự thay đổi lớn nhất trong suốt 30 năm qua. Kì thi SAT mới sẽ được áp dụng lần đầu tiên vào […]

Đọc tiếp