SAT | The Princeton Review
SUPERSCORE-SAT-ACT-

ĐIỂM SUPERSCORE TRONG KÌ THI SAT/ACT

Hầu hết các học sinh muốn vào đại học đều tham gia thi SAT hoặc ACT nhiều hơn một lần. Vậy thì bạn nên gửi điểm […]

Đọc tiếp
SAT-vs-ACT

CÓ NÊN CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM THI SAT – ACT KHÔNG?

Bạn đã chuẩn bị cho kì thi ACT, dành riêng ngày thứ 7 để tham gia kì thi và nhận báo cáo điểm số. Nhưng giờ […]

Đọc tiếp

ĐIỂM THI SAT-ACT NHƯ THẾ NÀO MỚI THỰC SỰ LÀ TỐT?

Bạn vừa nhận được điểm thi SAT/ACT và bạn không chắc liệu bạn nên ăn mừng ngay lập tức hay phải chuẩn bị đăng ký cho […]

Đọc tiếp

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN ĐIỂM SAT VÀ ĐIỂM ACT?

Bạn muốn ứng tuyển vào đại học? Bạn sẽ phải có một trong hai bài thi chuẩn hóa: SAT hoặc ACT. Thậm chí, bạn có thể […]

Đọc tiếp