KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP CƠ BẢN” – ESSENTIAL GRAMMAR - iStar English CenteriStar English Center

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP CƠ BẢN” – ESSENTIAL GRAMMAR

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP CƠ BẢN” – ESSENTIAL GRAMMAR

October 17, 2014
|
0 Comments
|

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP CƠ BẢN” – ESSENTIAL GRAMMAR

 

  1. Thời lượng: 16 buổi
  2. Đối tượng phù hợp:
  3. Mô tả khóa học:
  • Các bạn học viên mới bắt đầu học tiếng anh.
  • Các học viên đã học tiếng anh qua trình độ sơ cấp, học tại các trung tâm nhưng không sử dụng thường xuyên nên đã quên nhiều, cần hệ thống lại kiến thức nền tảng.
  • Các học viên muốn củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp cơ bản một cách vững chắc, có hệ thống làm nền tảng để theo học các chương trình ôn thi chứng chỉ quốc tế TOEIC, TOEFL, IELTS.

Khóa học bao gồm 15 chuyên đề ngữ pháp cơ bản, cần thiết nhất khi bạn bắt đầu học tiếng Anh.

Với 2 khóa học Ngữ pháp – từ vựng cơ bản và nâng cao cùng 28 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh, phối hợp sự giảng dạy nhiệt tình, phương pháp ghi nhớ hiệu quả qua sơ đồ tư duy Mind – map của giảng viên tại Anh ngữ Istar, bạn hoàn toàn nắm vững toàn bộ các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh, ứng dụng trong mọi nhu cầu học tiếng Anh của bản thân: giao tiếp, luyện thi các chứng chỉ học thuật: TOEIC, IELTS… hay các kỳ thi tuyển công chức…

 

  1. Mục tiêu khóa học:

Sau khóa học, học viên nắm vững cách sử dụng các thì động từ, cách sử dụng câu bị động – chủ động, câu trực tiếp – gián tiếp, nhận biết và sử dụng các mẫu câu cũng như từ loại trong tiếng Anh.

Khóa học là nền tảng, tiền đề để học viên sử dụng tiếng Anh chuẩn.

  1. Khung chương trình chi tiết:

 

Lesson Content Translate into Vietnamese
Verb tenses (Present) Các thì hiện tại
Verb tenses (Past) Các thì quá khứ
Verb tenses (Future) Các thì tương lai
Sentences Các loại câu
Passive Câu bị động
Reported speech Câu gián tiếp
Pronouns Đại từ
Nouns Danh từ
Revision 1 Ôn tập 1
Articles Mạo từ
Expression of quantity Lượng từ
Verbs Động từ
Adverbs Trạng từ
Adjectives Tính từ
Word study Từ vựng học
Conjunctions, Prepositions Liên từ, giới từ
Revision 2 Ôn tập 2
Final test Kiểm tra cuối khóa

 

Materials/ Tài liệu tham khảo:

  1. Macmillan – English Grammar in context (essential, intermidiate, advanced) – Oxford University Press.
  2. Diana Hopkins with Pauline Cullen – Grammar for IELTS – Cambridge University Press.