KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP NÂNG CAO” – ADVANCED GRAMMAR - iStar English CenteriStar English Center

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP NÂNG CAO” – ADVANCED GRAMMAR

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP NÂNG CAO” – ADVANCED GRAMMAR

October 17, 2014
|
0 Comments
|

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA “NGỮ PHÁP NÂNG CAO” – ADVANCED GRAMMAR

 

  1. Thời lượng: 18 buổi
  2. Đối tượng: Học viên mất gốc tiếng Anh hoặc mới học tiếng Anh từ đầu
  3. Mô tả khóa học:

Khóa học bao gồm 13 chuyên đề ngữ pháp nâng cao tiếp nối chương trình Ngữ pháp – từ vựng cơ bản, cần thiết nhất khi bạn bắt đầu học tiếng Anh.

Với 2 khóa học Ngữ pháp cùng 30 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh tổng thể, kết hợp sự giảng dạy nhiệt tình, phương pháp ghi nhớ hiệu quả qua sơ đồ tư duy Mind – map của giảng viên tại Anh ngữ Istar, bạn hoàn toàn nắm vững toàn bộ các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh, ứng dụng trong mọi nhu cầu học tiếng Anh của bản thân: giao tiếp, luyện thi các chứng chỉ học thuật: TOEIC, IELTS… hay các kỳ thi tuyển công chức…

  1. Mục tiêu khóa học:

Cùng với khóa Ngữ pháp – từ vựng cơ bản, sau khóa học này, học viên đã nắm vững toàn bộ Ngữ pháp trong tiếng Anh, ứng dụng trong việc xây dựng thành các câu nói, bài nói, bài văn chuẩn ngữ pháp, nâng cao vốn từ vựng thông qua từng chuyên đề ngữ pháp. Đây là khóa học cần thiết, nền tảng cho học viên theo đuổi tiếp các mục tiêu khác như giao tiếp, luyện thi TOEIC, IELTS, luyện thi đại học, công chức….

  1. Khung chương trình chi tiết:

 

Lesson Content Translate into Vietnamese
Sequence of tenses Sự phối hợp thì động từ
Comparison So sánh
Clauses and Phrases

(if – clauses)

Câu điều kiện
Clauses and Phrases

(wish, as if, as though)

Câu ước, câu giả định
Clauses and Phrases

(purpose, result)

Câu chỉ mục đích, kết quả
Clauses and Phrases

(reason, concession)

Câu chỉ nguyên nhân

Câu chỉ ý nhượng bộ

Clauses and Phrases

(relative clauses)

Câu với mệnh đề quan hệ
Passive (special) Câu bị động (đặc biệt)
Revision 1 Ôn tập 1
Prepositions Giới từ
Numerals Số từ
Phrasal verbs Cụm động từ
Phrasal verbs (cont) Cụm động từ (tiếp)
Idioms Thành ngữ
Inversion Đảo ngữ
Inversion (cont) Đảo ngữ (tiếp)
Revision 2 Ôn tập 2
Final test Kiểm tra cuối khóa
 

 

Materials/ Tài liệu tham khảo:

  1. Macmillan – English Grammar in context (essential, intermidiate, advanced) – Oxford University Press.
  2. Diana Hopkins with Pauline Cullen – Grammar for IELTS – Cambridge University Press.