Khung chương trình khóa học tiếng anh trẻ em tiểu học – KID’S BOX 5 - iStar English CenteriStar English Center

Khung chương trình khóa học tiếng anh trẻ em tiểu học – KID’S BOX 5

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRẺ EM TIẾU HỌC KID’S BOX – CẤP ĐỘ 5

 1. Thời lượng khóa học: 48 buổi
 2. Đối tượng phù hợp: Học sinh ở độ tuổi lớp 5 và đã hoàn thành chương trình học tương đương cấp độ Kid’s box 4
 3. Mô tả khóa học

Khóa học được thiết kế với mục tiêu giúp học sinh rèn luyện, củng cố, mở rộng và phát triển các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ đã được học ở khóa học Kid’s box 4. Ở khóa học này, học sinh sẽ được hướng dẫn các kỹ năng để có thể xử lý tốt các yêu cầu của một bài Nghe, Nói, Đọc, Viết có số lượng từ vựng khoảng từ 500 đến 1000 từ một cách độc lập. Các kiến thức ngữ pháp tương đương với trình độ của học sinh, các bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ của kỳ thi Cambridge English Young Learners Test cũng sẽ được luyện tập thường xuyên. Học sinh sẽ được tạo môi trường và cơ hội để có thể chia sẻ ý kiến của mình về một vấn đề, một quan điểm dưới dạng bài nói và bài viết. Đặc biệt khóa học tiếp tục cung cấp kiến thức Khoa học căn bản được dạy bằng tiếng Anh với hình ảnh và thiết kế sinh động, vui nhộn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi các em, tạo tiền đề cho học sinh sử dụng tiếng Anh làm công cụ học tập, nghiên cứu khoa học ở các bậc học cao hơn.

Trong giờ học, học sinh được sử dụng bảng tương tác cảm ứng thông minh chỉ có tại Anh ngữ iStar. Đây là phương pháp học hiện đại và hiệu quả bậc nhất hiện nay giúp tạo hứng thú và sự tự tin cho trẻ khi tiếp cận với tiếng Anh, ngôn ngữ toàn cầu. 

trời ơi tin được không, đề thi thử ielts miễn phí có rất nhiều ở testuru luôn. được tai về miễn phí, có cả phần thi thử ielts online cho nguoi dùng nữa đó nha. đay là link cho các bạn nek https://testuru.com/vi/blog/de-thi-ielts-mau-1910afe trong này gồm các bài thi thật luôn đấy nhé, năm trước thì mà nay đã có đề thi rồi, thoái máy làm bài và lựa chọn luôn.ielts rất quan trọng và mang lại cho bạn nhiều thứ, tương lai, công việc, thăng tiến dễ dang luôn nếu bạn biết ielts. trình độ anh văn lớp 12 hay đại học không nhằm nhò gì cả, tiếng anh cao cấp có khác, học rất nhiều và phải thông dụng nữa, tiếng anh phải thật chuẩn, k dc sai. đó mới chỉnh là ielts

 1. Mục tiêu khóa học
 • Có khả năng đọc các văn bản thuộc các thể loại khác nhau một cách độc lập.
 • Có khả năng đọc và tìm ý chính trong các bài viết từ khoảng 1000 từ trở lên.
 • Có khả năng nghe các đoạn hội thoại, bài giới thiệu nhiều chi tiết.
 • Có khả năng tự tin thuyết trình về một vấn đề và bảo vệ ý kiến của mình.
 • Có khả năng viết về các chủ đề khác nhau theo đúng qui tắc khi viết văn.
 • Trang bị kiến thức để học sinh có thể đạt được năng lực ngôn ngữ ở trình độ Flyers khi hoàn thành khóa học tiếp theo – Kid’s box 6
 • Hiểu các bài giảng về khoa học và thực hiện các thí nghiệm khoa học đơn giản bằng tiếng Anh.
 1. Khung chương trình chi tiết

 

Time

Thời gian

Topic

Chủ đề

Sentences

Mẫu câu

Vocabulary

Từ vựng

Pronunciation

Ngữ âm

Contents

Nội dung bài học

Lesson 1, 2

Welcome to our ezine

– Did you have…?

Science, History, Geography, language, exam, dictionary

Rhyming words, words with one, two, three and four syllables

– The past tense.

– School timetable.

– Guessing subjects.

Lesson 3, 4, 5, 6

Unit 1

Time for television

– What time is it?

– What time do you…?

– Which program can…?

– cartoon, weather, documentary, news, comedy, series, sport, quiz

– interesting, exciting, boring, good, bad, funny

The sound /η/

– TV programs.

– Adjectives.

– How to say the time.

Lesson 7

Read and Understand Science

The Moon

Earth and Space Science – objects in the sky.

orbits, plains, craters, lifeless, astronauts, special, Earth, planet, space, rotates, reflects, phases, oxygen, crescent, gibbous

A moon orbits a planet. Some planets don’t have any moons. Other have many moons. Earth has just one moon.

   

Lesson 8, 9, 10, 11

Unit 2

People at work

– I’m going to be a…

– He/She isn’t going to be a…

– What/When/Where/Who are you going to…?

– …love/like …ing

secretary, footballer, actor, journalist, cook, writer, mechanic, pilot

syllable stress: strong and weak forms

–  Jobs.

– Future simple tense with “be going to”.

– Talking about dream job.

– love/like + V-ing.

Lesson 12

Review and Mini Test

Lesson 13

Reading & Writing 1

 Harry Potter

Writing about Harry Potter.

– orphan, closet, invitation, hatch, destiny, eventful

– find out, cast a spell

 
 

Lesson 14, 15, 16, 17

Unit 3

 

City life

– Go straight on/Go along/Go across.

– Take the left/right.

– Take the first street…

– hotel, police station, airport, restaurant, museum, castle, theatre, post office, zoo, castle, park

– right, left, straight on, corner, past, across, along

The sound /^/

– Public places.

– Giving directions.

– Talking about the time.

Lesson 18

Read and Understand Science

Phil’s Science Log

Physical science – hot air rises; recording observation

Materials, wondered, experiment, conduct, demonstration, logbook

The bottles were not empty. They were full of air. The hot water made the air in the bottle hot.

 
 

Lesson 19, 20, 21, 22

Unit 4

Disaster

– Were you listening to the weather on the radio?

– We were/weren’t …ing.

– I/He/She was/wasn’t …ing.

tsunami, hurricane, volcano, earthquake, iceberg, storm

– Weak forms (unstressed syllables).

– Strong forms (stressed syllables)

– Disasters.

– The past continuous tense.

Lesson 23

Review

Lesson 24

Mid – term Test

Lesson 25

Reading & Writing 1

05. World Cup

Writing about World cup.

– perhaps, worldwide, soccer, ceremony, schedule, predict, champion

– be held in, for instance

 
 

Lesson 26, 27, 28, 29

Unit 5

Material things

– made of/made from/come from…

– What are they made of…?

– The…is/are made of…

wood, gold, glass, card, paper, wool, metal, silver, plastic

Homophones

– Materials.

– Passive voice.

 

Lesson 30

Read and Understand Science

Take a closer look

Science and Technology – scientists use tools; function of microscope; function of telescope

Observe, universe, telescope, observatories, microscope, Saturn, Jupiter, details, human, cells

Scientists base their ideas on what they observe. Some scientists might need to look at objects far off in space. Others might look at tiny objects here on Earth.

 
 

Lesson 31, 32, 33, 34

Unit 6

Senses

– What does it look/feel/taste/smell/sound like?

It look/feel/taste/smell/sound like…

– flour, pizza, salt, pepper

– knife, fork, spoon, plate

– look, feel, taste, smell, sound

The sound/z/ and /s/

– Kitchen stuffs.

– Verbs of senses.

Lesson 35

Review and Mini Test

Lesson 36

Reading & Writing 1

 Ice cream

Writing about the ice cream that you like.

– flavor, cricket, bug, raise, nutritious, protein

– believe it or not, turn up, in actuality

   

Lesson  37, 38, 39, 40

Unit 7

Natural world

– What should we do about this?

– They shouldn’t…

– I/You/He/She should…

extinct, wings, spots, spotted, stripes, striped, butterfly, insect

Weak form of and /n/

– Animals and their characteristics.

– Modal verbs: should/shouldn’t.

Lesson 41

Read and Understand Science

What happened to my pizza

Life Science – digestion

Digestion, energy, digestive system, saliva, esophagus, stomach, feces, molecules, bloodstream

My body needs energy to do its job. I get my energy from the food I eat. But the food must be changed before my body can use it.

   

Lesson 42, 43, 44, 45

Unit 8

World of sport

– You’ve/We’ve/They’ve done…

– He/She has…

– He/She hasn’t…

– Have you ever…?

– Has he/she…

– spring, summer, autumn, winter

– golf, athletics, snowboarding, skiing, sledging, hill

Past endings /id/ and /d/

– Seasons.

– Sports.

– The simple perfect tense.

Lesson 46

Reading & Writing 1

Visiting the Louvre

Writing about the museum.

– museum, attract, sculpture, exhibit, architecture, Greek

– on earth, even though

   

Lesson 47

Review

Lesson 48

Final test