Loader
093.610.6799 - 079.628.3333 info@istarenglish.com

SAT 2

Lưu Ý Khi Thi SAT 2 Subject Toán

1. Máy tính nào là hợp lệ?   Những loại máy tính bỏ túi hợp lệ: Hầu hết các loại máy tính vẽ đồ thị (graphing calculator) Tất cả máy tính bỏ túi;
1. Máy tính nào là hợp lệ?
 
Những loại máy tính bỏ túi hợp lệ:
 • Hầu hết các loại máy tính vẽ đồ thị (graphing calculator)
 • Tất cả máy tính bỏ túi khoa học (scientific calaculator)

Các loại máy tính không hợp lệ:

 • Máy tính xách tay, điện thoại, các thiết bị điện tử nói chung
 • Máy tính bỏ túi có kết nối mạng, có âm thanh, hình ảnh, camera hoặc các chức năng điện thoại khác
 • Máy tính bỏ túi có bàn phím dạng máy đánh chữ, và pen-input
 • Máy tính bỏ túi có nối dây điện, phát ra tiếng, và in được giấy
 • Dùng chức năng máy tính bỏ túi trên điện thoại
 • Máy tính bỏ túi cảm ứng? Các loại máy tính graphing hợp lệ:?Casio:
  FX-6000 series
  FX-6200 series
  FX-6300 series
  FX-6500 series
  FX-7000 series
  FX-7300 series
  FX-7400 series
  FX-7500 series
  FX-7700 series
  FX-7800 series
  FX-8000 series
  FX-8500 series
  FX-8700 series
  FX-8800 series
  FX-9700 series
  FX-9750 series
  FX-9860 series
  CFX-9800 series
  CFX-9850 series
  CFX-9950 series
  CFX-9970 series
  FX 1.0 series
  Algebra FX 2.0 series
  Graph35 series
  Graph75 series
  Graph95 series
  Graph100 series
  FX-CG-10
  FX-CG-20
  FX-CG-50
  FX-CG500** (không được dùng loại có bút vẽ)?Hewlett-Packard:
  HP-9G
  HP-28 series
  HP-38G
  HP-39 series
  HP-40 series
  HP-48 series
  HP-49 series
  HP-50 series
  HP Prime

  ?Radio Shack:
  EC-4033
  EC-4034
  EC-4037

  ?Sharp:
  EL-5200
  EL-9200 series
  EL-9300 series
  EL-9600 series* (không được phép sử dụng bút vẽ)
  EL-9900 series

  ?Texas Instruments:
  TI-73
  TI-80
  TI-81
  TI-82
  TI-83/TI-83 Plus
  TI-83 Plus Silver
  TI-84 Plus/TI-84 Plus T
  TI-84 Plus CE/TI-84 Plus CE-T
  TI-84 Plus Silver
  TI-84 Plus C Silver
  TI-85
  TI-86
  TI-89
  TI-89 Titanium
  TI-Nspire/TI-Nspire CX
  TI-Nspire CAS/TI-Nspire CX CAS
  TI-Nspire CM-C/TI-Nspire CM-C CAS
  TI-Nspire CX-C CAS

  ?Các loại mày tính khác:
  – Datexx DS-883
  – Micronta
  – Smart2

  Tất cả các loại máy tính khoa học đều là máy tính hợp lệ, ví dụ như Casio fx 570 VN Plus, Casio fx 570 ES Plus hay VinaCal, tuy nhiên sử dụng máy tính vẽ đồ thị sẽ cho bạn lợi thế trong phòng thi.

  !!!!!CHÚ Ý: Thí sinh phải đem máy tính bỏ túi đến phòng thi, trung tâm tổ chức thi sẽ không cung cấp máy tính bỏ túi cho thí sinh.

 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Tìm kiếm bài viết theo từ khóa

×