Loader
093.610.6799 - 079.628.3333 duhoc@istarenglish.com

Pre SAT

Khóa học Intermediate

Khóa Intermediate là khoá học được thiết kế dành riêng cho học sinh Việt Nam bắt đầu với SAT - bài thi tư duy, học thuật của Mỹ - một trong những thành phần quan trọng trong bộ hồ sơ du học Mỹ.


Lịch Thi SSAT trong năm 2017

LỊCH THI SSAT 2017 (lịch thi trong nửa đầu năm 2017) Dành cho các bạn dự định đăng ký du học Trung Học Phổ Thông Mỹ trong năm 2017 


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Tìm kiếm bài viết theo từ khóa

×